กิจกรรมในงาน

นอกเหนือจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการสาธิตจากหลากหลายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

 
สัมผัสเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล และเพิ่มโอกาสให้กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของท่านสู่ลูกค้า
 
 
 
 
3 ชั่วโมง 30 นาที สำหรับเวิร์คช็อปที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงเทคโนโลยี แนวโน้มตลาด และแอพพลิเคชั่นสำหรับ shrink sleeve
 
 
 
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อแท้และโครงสร้างของ self-adhesive laminates มันถูกทำขึ้นมาอย่างไร ความสำคัญของวัสดุและความต้องการกาวชนิดต่าง ๆ
 

ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับฉลากและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง