พลาด หากไม่ชม

Labelexpo Southeast Asia is the largest label printing and packaging trade show in Southeast Asia. product presentation with demonstrations of the latest innovations and technologies

รับชม

การสาธิตวัสดุ และเครื่องจักรกลรุ่นล่า
รับรู้

เก็บเกี่ยวความรู้ ความเป็นไปของแนวโน้มและเทคโนโลยีด้านฉลากพบ

พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปกับผู้ผลิตระดับโลก พร้อมเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในวงการ

เทคโนโลยีที่สัมผัสได้

ไม่ว่าคุณกำลังจะสรรหาเครื่องจักร หรือวัสดุ คุณจะรู้สึกได้ถึงความมั่นใจในการตัดสินใจในงานนี้ ด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะได้เห็นข้อเสนอทั้งหมดมารวมกันในที่นี่ที่เดียว
 
มาร่วมชม ร่วมสัมผัสถึงเสียงเครื่องจักร เครื่องมือที่กำลังทำงาน ความหยาบนุ่มของเนื้อผิววัสดุ และคุณภาพงานพิมพ์ด้วยตัวคุณเอง แบบที่นิตยสาร เว็บไซต์ และโบรชัวร์ใดๆ ก็ไม่สามารถให้คุณสัมผัสได้เช่นนี้ ถ้าไม่มาเห็นด้วยตาของตัวคุณเองเท่านั้น 

ผู้ชม

 • Printing house / label and packaging manufacturer
 • product owner
 • label designer and packaging
 • Manufacturers involved in the industry

เวลาเข้าชมงาน

 • Thursday, February 9, 10:30 AM - 6:00 PM.
 • Friday, February 10, from 10:30 AM to 6:00 PM.
 • Saturday, February 11, 10:30 a.m. - 4:30 p.m.

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมแสดง

Latest products with demonstrations such as:
 • Conventional (pressure) and digital printing
 • High-tech materials for labeling and packaging products.
 • Technology before printing and plate making
 • Finishing system and processing work
 • Check the print job, overprint, labeling.
 • die-cutting machine, slitting machine, winding machine
 • Inks and coatings
 • Security and RFID solutions
 • Interactive software and technology
   

ประโยชน์ที่จะได้รับ

Increase knowledge and understanding of new technologies to:
 • ahead of competitors
 • Reduce costs but increase efficiency
 • add value to service
 • Create new customer incentives
 • Increase the opportunity to reach specific target groups with high purchasing power.
 • Modernize supply chain management
 • Optimize the workflow and reduce printing time
 • Working with Environmental Sustainability