พลาด หากไม่ชม

Labelexpo Southeast Asia เป็นงานแสดงสินค้าด้านการพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ พร้อมการสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด

รับชม

การสาธิตวัสดุ และเครื่องจักรกลรุ่นล่า

รับรู้

เก็บเกี่ยวความรู้ ความเป็นไปของแนวโน้มและเทคโนโลยีด้านฉลาก

ร่วมสร้างเสริมความสัมพันธ์คนวงการ

พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปกับผู้ผลิตระดับโลก พร้อมเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในวงการ

เทคโนโลยีที่สัมผัสได้

ไม่ว่าคุณกำลังจะสรรหาเครื่องจักร หรือวัสดุ คุณจะรู้สึกได้ถึงความมั่นใจในการตัดสินใจในงานนี้ ด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะได้เห็นข้อเสนอทั้งหมดมารวมกันในที่นี่ที่เดียว
 
มาร่วมชม ร่วมสัมผัสถึงเสียงเครื่องจักร เครื่องมือที่กำลังทำงาน ความหยาบนุ่มของเนื้อผิววัสดุ และคุณภาพงานพิมพ์ด้วยตัวคุณเอง แบบที่นิตยสาร เว็บไซต์ และโบรชัวร์ใดๆ ก็ไม่สามารถให้คุณสัมผัสได้เช่นนี้ ถ้าไม่มาเห็นด้วยตาของตัวคุณเองเท่านั้น 

ผู้ชม

 • โรงพิมพ์ / ผู้ผลิตฉลาก และบรรจุภัณฑ์
 • เจ้าของผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์
 • ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

เวลาเข้าชมงาน

 • 7 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.30 – 18.00 น.
 • 8 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.30 – 18.00 น.
 • 9 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.30 – 16.00 น.

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมแสดง

ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าพร้อมการสาธิต อาทิ:
 • งานพิมพ์แบบคอนเว็นชั่นนอล (ใช้แรงกด) และแบบดิจิตอล
 • วัสดุไฮเทคสำหรับผลิตภัณฑ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์
 • เทคโนโลยีก่อนกระบวนการพิมพ์และการทำเพลท
 • ระบบงานทำสำเร็จและงานแปรรูป
 • ตรวจสอบงานพิมพ์ การพิมพ์ทับ การติดฉลาก
 • เครื่องไดคัท เครื่องตัด เครื่องม้วน
 • หมึกพิมพ์และสารเคลือบ
 • โซลูชั่นความปลอดภัยและอาร์เอฟไอดี
 • ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีอินเตอร์แอ๊คทีฟ
   

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพิ่มความรู้ ความเข้าใจจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ:
 • ก้าวล้ำคู่แข่ง
 • ลดค่าใช้จ่ายแต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • เพิ่มมูลค่าการบริการ
 • สร้างจุดจูงใจลูกค้าใหม่
 • เพิ่มโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่กำลังซื้อสูง
 • ปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้ทันสมัยขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และลดเวลาการพิมพ์ลง
 • การทำงานด้วยแนวทางสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม