พลาด หากไม่ร่วมแสดง

Labelexpo Global เปิดตัวงานแสดงสินค้า Labelexpo ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นงานล่าสุด – โอกาสดีที่สุดสำหรับการเปิดตัว หรือส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน

พบ

ได้พบลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายใหม่จากทั่วโลก

จัดแสดง

จัดแสดงและนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์-บริการต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ

เสนอขาย

เสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้เข้าชมที่พร้อมจะซื้อทันที

Labelexpo Southeast Asia

Labelexpo Southeast Asia เป็นงานอุสาหกรรมการพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค – โอกาสดีที่สุดสำหรับการเปิดตัว หรือส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน
 

ศักยภาพตลาดภูมิภาค

การใช้จ่ายด้านฉลากที่เติบโตขึ้นมา6-7% โดยประมาณนั้น 
ทำให้ตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หยิบยื่นโอกาสอันดียิ่งสำหรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  
โดยภูมิภาคนี้มีจำนวนประชากรโดยรวมอยู่ราว 640 ล้านคน และประกอบด้วย 10 ประเทศที่มีความหลากหลายเศรษฐกิจ 
ซึ่งแต่ละประเทศมีช่วงการเปลี่ยนผ่านต่างกันไป

ผู้แสดงสินค้า รายการตรวจสอบ

 1. โทรจองคิว
 2. วางแผนการแสดงของคุณที่งาน
 3. เชิญลูกค้าและผู้มีแนวโน้มของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมแสดง

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าร่วมแสดง อาทิ:
 • ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ในหลายธุรกิจ
 • งานพิมพ์แบบคอนเว็นชั่นนอล (ใช้แรงกด) และแบบดิจิตอล
 • วัสดุไฮเทคสำหรับผลิตภัณฑ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์
 • เทคโนโลยีก่อนกระบวนการพิมพ์และการทำเพลท
 • ระบบงานทำสำเร็จและงานแปรรูป
 • ตรวจสอบงานพิมพ์ การพิมพ์ทับ การติดฉลาก
 • เครื่องไดคัท เครื่องตัด เครื่องม้วน
 • หมึกพิมพ์และสารเคลือบ
 • โซลูชั่นความปลอดภัยและอาร์เอฟไอดี
 • ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีอินเตอร์แอ๊คทีฟ

กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าผู้เข้าชม อาทิ
 • โรงพิมพ์ / ผู้ผลิตฉลาก และบรรจุภัณฑ์
 • เจ้าของผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์
 • ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม