สื่อมวลชน

Labelexpo Southeast Asia ยินดีต้อนรับสื่อมวลชนทุกสำนัก พร้อมข้อมูลที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วน

ลงทะเบียนสื่อมวลชน

  1. ลงทะเบียนรับบัตรสื่อมวลชน
  2. ข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์ใหม่
  3. ดาวน์โหลดโลโก้งาน